דף הבית מפת הקיבוץ צור קשר
מד גשם וטמפרטורה
מאוצר הארכיון שלנו
פריטים שמצאנו בארכיון
לאירועי תרבות וקהילה
כרטיסים לאירועי המועצה
חדש באתר
חינוך וסביבההגיל הרך
הגיל הרך
בלתי פורמאלי
בתי ספר
סביבה ירוקה
הגיל הרך 2015-16
במערכת החינוך בכפר גליקסון מתחנכים ילדי הקיבוץ ומצטרפים אליהם ילדים מהישובים השכנים בתנאים דומים של קבלה ללא תנאי עפ"י צרכיהם ההתפתחותיים בסביבה אקולוגית כפרית ולאור ערכי התרבות של הגישה הקיבוצית.
תפיסה זו מעוגנת בגישה הוליסטית הרואה את הילד בשלמותו שחינוכו מקיף רבדים רגשיים חווייתיים, אישיים ובין אישיים, ערכיים, מוסריים וחברתיים - התנהגותיים.
ה"אני מאמין" שלנו מבוסס על ההנחה שלילדות המוקדמת חשיבות מכרעת בהתפתחות הילד ושעל מערכת חינוך לספק תנאים אופטימאליים להתפתחות אישיות תקינה כבסיס להמשך חייו.
בהתאם לכך אנו שמים דגש רב על הזיקה בין הילד ובין סביבתו החינוכית. עבור כל ילד שמצטרף למערכת אנו יוצרים אקלים חינוכי מתאים להתפתחותו ולצרכיו תוך זיקה לקבוצת הגיל בה הוא מתחנך.
חשוב לציין שאת בתי הילדים שלנו מאחדת תפיסה חינוכית ו"שפה" אחידה ודומה מבית התינוקות ועד לגן.

מערכת הגיל הרך
מתוך הכרה בייחודיות של מערכת חינוכית הוספנו למערכת הניהול תפקיד נוסף של יעוץ והדרכה פדגוגית שמטרתה שיפור מתמיד של איכות מערכת החינוך שלנו.
כמו כן בכל בתי הילדים עובדים צוותים מיומנים ומקצועיים כאשר כל בית מנוהל ע"י גננת או מחנכת לגיל הרך. המעבר מבית ילדים אחד לשני מתבצע פעם בשנה – בסוף אוגוסט.
אנו רואים חשיבות בקיום קבוצות עפ"י שנתוני לידה (ולא עפ"י התפתחות).

מבנה הקבוצות לשנה זו:
בית תינוקות – דקל גילאי 3 חודשים –שנה עד 16 ילדים גננת + 3 מטפלות
פעוטון שקד גילאי שנה- שנתיים עד 17 ילדים גננת + 3 מטפלות
פעוטון אלה גילאי שנתיים – שלוש עד 24 ילדים גננת + 3 מטפלות
פעוטון רימון גילאי שנתיים – שלוש עד 25 ילדים גננת + 3 מטפלות
גן צעיר - חצב גילאי שלוש -ארבע עד 26 ילדים גננת + 2 מטפלות
גן טרום חובה – ברוש גילאי ארבע - חמש עד 25 ילדים גננת + 2 מטפלות
גן טרום חובה +חובה אגוז גילאי ארבע- שש עד 36 ילדים גננת + 3 מטפלות

קשר עם הקהילה
אנו רואים חשיבות רבה בקשר של הילדים עם הקהילה בה הם מתחנכים.
קשר זה נעשה באמצעות הטיולים לענפי המשק השונים, שם פוגשים הילדים אנשים בעבודתם ומתוך התנסות ממשית לומדים ומרחיבים את המושגים שיש להם על העולם. הטיולים מזמנים לילדים הכרות עם אוכלוסיה רב דורית מגוונת ובה אנשים בעלי ייחוד: אנשים שעוסקים בתחומים שונים, ילדים בגילאים שונים, סבים וכו‘...
הקשר עם מקומות העבודה והאנשים בקיבוץ הוא קשר מתמשך ומתפתח שחוזר על עצמו שוב ושוב במהלך השנה ועל ידי כך לומדים הילדים לחדד את יכולת האבחנה שלהם בשינויים שקורים בסביבתם הקרובה.
אנו מיחסים חשיבות רבה לשבת ולחגי ישראל, מייחדים להם פעילויות ייחודיות בהתאם לגיל הילדים וחוגגים את החגים בבתי הילדים בהתאם לאורח חיינו ולתפיסה החינוכית שלנו. יש לציין שמלבד מסיבות החג בגנים במסורת שלנו אנו חוגגים באופן מערכתי את החגים מבית התינוקות ועד הגן הבוגר כמשפחה אחת גדולה.

ולסיכום:
מערכת גני הילדים בכפר גליקסון פועלת בתפיסה חינוכית כוללת שעוצבה במשך שנים רבות ורואה את יעודה בהעמקת כלי החינוך והתאמתם לגיל הילד ולדרישות המציאות המשתנה.