דף הבית מפת הקיבוץ צור קשר
מד גשם וטמפרטורה
מאוצר הארכיון שלנו
פריטים שמצאנו בארכיון
לאירועי תרבות וקהילה
כרטיסים לאירועי המועצה
חדש באתר
אודות כפר גליקסוןהווה ועתיד
כפר גליקסון מתמודד כיום עם מספר יעדים משמעותיים שבהם תכנית קליטה אסטרטגית בפרוייקט הבנייה החדשה שנמצא בהליכים מתקדמים של השלב הראשון ("שכונת המחנה") ובגיבוש תכנית עיסקית לשלב השני ("שכונת הנחל"), שדרוג תשתיות הישוב (על בסיס תכנית תב"ע שאושרה ב- 2011) וביסוס מקורות פרנסה משותפים ויציבים. הקיבוץ מתבסס כיום בעיקר על עבודת החברים בקיבוץ ומחוצה לו וענפים עסקיים: מפעל "אומגה" לגירים ומוצרי יצירה, רפת גדולה הממוקמת בכפר גליקסון ומשותפת לשלושה קיבוצים – להבות חביבה, החותרים וכפר גליקסון, מטעי אבוקדו (כ- 1,500 דונם) המשותפים לקיבוץ ול"מטעי גרנות", ענף גידולי שדה, תיירות, בריכה עסקית ואירוח כפרי (מופעל ע"י גורם חיצוני), אחזקות בתאגידים אזוריים במסגרת משקי "גרנות" ומספר יזמויות עסקיות מקומיות.

השינויים באורחות החיים והסדרתם יצרה את התשתית החברתית והכלכלית לחידוש תהליך הקליטה והביאו לפניות רבות של בני ובנות קיבוץ לחזור לקיבוץ המתחדש כחברים לצד הוריהם ובני משפחותיהם ואף פתח אפשרות למשפחות צעירות נוספות להצטרף.

הקליטה לקיבוץ היא במעמד של חברות מלאה כשלכל חבר הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הקיבוץ ולהשפיע באופן ישיר על עיצוב הקהילה בה הוא ומשפחתו חיים. הקיבוץ מתנהל ע"י "ועד הנהלה" המאציל מסמכותו הסטטוטורית לגופי ניהול מקצועיים-קהילתיים כמו "הנהלה כלכלית", "הנהלת הקהילה", "ועדת תכנון ופני הישוב" וועדות חברתיות/מקצועיות נוספות. הריבון הוא מוסד "אסיפת החברים" בה רשאים להשתתף כל החברים ובה מובאות לדיון החלטות מהותיות ועקרוניות אשר רובן עוברות להצבעה בקלפי. בקהילה שלנו הקטנה והאינטימית הצמאה לחברים חדשים יש הרבה מקום לפעילות ישירה ולא פורמאלית על פי נטיות החבר, כישוריו ומידת נכונותו לשתף ולהשתתף.

לסיכום: אנו מחפשים שותפים חדשים ונוספים לדרך שיש לפלסה ולבנותה כל יום מחדש. איננו מציעים עסקה נדלנ"ית או שלוחה של פרבר עירוני אלא הזדמנות לשותפות מאתגרת ואמיתית בבניית קהילה שרוצה לממש את הטוב והחיובי שבשילוב ידיים ולבבות, שותפות (קאופרטיבית) באמצעי היצור ופיתוח מקורות כלכליים נוספים, עזרה ותמיכה הדדית, שילוב דורות וקהילה יוצרת שנעים ומחזק להשתייך אליה.