דף הבית מפת הקיבוץ צור קשר
מד גשם וטמפרטורה
מאוצר הארכיון שלנו
פריטים שמצאנו בארכיון
לאירועי תרבות וקהילה
כרטיסים לאירועי המועצה
חדש באתר
אודות כפר גליקסוןכללי

כפר גליקסון ממוקם בשיפולי רמת מנשה על גבעת סלע גיר בלב חורשת אלונים וחורש טיבעי. מצפון: "בקעת הנדיב" על חלקות המטע והגפן הציוריות בואך גבעת עדה, בנימינה וזכרון יעקב, מדרום: הגבעות הרכות של נחל ברקן, ושיפולי ואדי ערה (כפר קרע) ממזרח.  כפר גליקסון יחד עם הקיבוצים רגבים ומשמרות מהווה את הקצה הדרומי של מועצה אזורית מנשה אליה הוא משתייך.
הקיבוץ הוקם ע"י קבוצת חלוצים יוצאי תנועת "הנוער הציוני" מהונגריה ורומניה והשתייך לתנועת "העובד הציוני" שהקימה כ- 36 קיבוצים ומושבים שיתופיים בכל רחבי הארץ עד להצטרפותו ל"תנועה הקיבוצית". משך השנים הצטרפו לקיבוץ השלמות של יוצאי תנועת הנוער "הנוער הציוני" מהארץ ובחו"ל, בני קיבוץ לדורותיהם (דור שלישי וניצני הדור הרביעי..) ובודדים.  הקיבוץ מונה היום כ- 100 חברים , עוד כ- 85 תושבים, חלקם העיקרי משפחות בני הקיבוץ בדיור זמני לקראת קליטה , יש כ- 50 ילדים וחיילים (חלקם ילדי תושבים) סה"כ כ270 נפש. מערכת החינוך ב"גיל הרך" מגיל 0 ועד גיל 6 מקבלת ילדים מהישוב השכן, מקצועית מאד ומטופחת, השומרת על צביון ועקרונות חינוך קיבוציים.  ילדי כפר גליקסון לומדים בבתי הספר "רעות" (כיתות א‘-ו‘)  ו"גוונים"  ב"קרית החינוך" שליד המועצה האזורית ומשותפת לישובי האזור. מכיתה ה‘ מצטרפים לתנועת הנוער "בני המושבים" הפועלת בקיבוצי וישובי האיזור.

קהילת הקיבוץ – אורחות חיים

ב- 2009 החליטו חברי הקיבוץ על בדיקה פנימית של רצון החברים לבחון שינויים מהותיים באורחות החיים (עד אז התנהל הקיבוץ ב"מודל השיתופי" כולל שינויים שונים בקשר עבודה-תקציב).  לאחר אישור גורף התקיים תהליך שארך למעלה משנתיים אשר בסיומו, לאחר מהלך חברתי משותף ואינטנסיבי, אישרו חברים ב 8 לאוקטובר 2010 ברוב גדול ובהצבעה ראשונה את תכנית השינוי  שיושמה בפועל החל מפברואר 2011 .
מטרת השינוי היתה לעצב מחדש את "האמנה" שבין חברי הקיבוץ- בינם ובין עצמם ובינם ובין המסגרת הארגונית – הקיבוץ (האגודה השיתופית).  הדגש היה לבנות מערכת שתאפשר ותעודד הצטרפות של בני ובנות הקיבוץ ומשפחותיהם כחברים מלאים בקיבוץ תוך שמירה על ליבת הערבות ההדדית, על רמת חיים בסיסית שווה לכל החברים שלא תיפול מהקיים ומתן אפשרות ליותר עצמאות אישית של החברים בעיצוב החיים הכלכליים והאישיים עד כדי בניית מערך ייחודי ("המודל השיזורי") שמאפשר לחברי כפר גליקסון לבחור בין הסתמכות מלאה על הכנסותיהם  מעבודתם (מסלול "מתחדש") ובין מסלול שמאפשר לחברים, המעוניינים בכך, להישאר במסגרת תקציב אישי אחיד ("המסלול הנוכחי") כאשר ההכנסה מעבודתם של הבוחרים במסלול זה ממשיכה להיכנס לקופה המשותפת. כל חבר (בכל מסלול  משלם בגין הוצאותיו , כולל תשלומי ארנונה, ביטוחים אישיים וכו‘ תוך סבסוד חלקי של תחומי הבריאות, החינוך, לימודי המשך לבני/ות הקיבוץ (3שנות לימוד) ולקיחת מחוייבות ואחריות מלאה של הקהילה על הוצאות הסיעוד של כל חבר שנדרש לכך.
אחת לשנה , בדיון התקציבי נקבעת רמת ההשתתפות של החברים ("מיסוי מוניציפלי" אחיד) בסעיפי השירותים המשותפים ובסעיפי השירותים המסובסדים (הכלליים).  נקבע לאחרונה מנגנון של העברת חלק "מפירות" (רווח) הנכסים הכלכליים המשותפים - אל תקציבי החברים על פי מפתח שנותן עדיפות לחבר הותיק שהשקיע שנים רבות יותר בנכסים הללו אך כולל באופן הדרגתי גם חברים חדשים שהתקבלו לאחר ההחלטה העקרונית על מנגנון שיוך הנכסים ("היום הקובע" לשיוך נכסים) .הוגדרה והוגדלה המחויבות הפנסיונית לחברים הותיקים (לגובה הפנסיה על פי החלטות התנועה ורשם האגודות).  הוקמה קרן לעזרה הדדית המנוהלת ע"י הנהלה בראשותו של יו"ר חיצוני ,אליה, על פי תקנון שנקבע, יכול כל חבר קיבוץ לפנות.   בימים אלה (נובמבר 2013) מסתיים תהליך ציבורי של בדיקת כל מערך תהליכי השינוי שנקבעו  לפני כשנתיים לתקופת ניסיון לקראת מיסוד התכנית כמסגרת מחייבת (ולא ניסיונית) להמשך.

כפר גליקסון – מבט להווה ולעתיד

השינויים באורחות החיים והסדרתם יצרה את התשתית החברתית והכלכלית לחידוש תהליך הקליטה והביאו לפניות רבות של בני ובנות קיבוץ לחזור לקיבוץ המתחדש כחברים לצד הוריהם ובני משפחותיהם ואף פתח אפשרות למשפחות צעירות נוספות להצטרף.
הקליטה לקיבוץ היא במעמד של חברות מלאה כשלכל חבר הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הקיבוץ ולהשפיע באופן ישיר על עיצוב הקהילה בה הוא ומשפחתו חיים.  הקיבוץ מתנהל ע"י "ועד הנהלה" המאציל מסמכותו הסטטוטורית לגופי ניהול מקצועיים-קהילתיים כמו "הנהלה כלכלית", "הנהלת הקהילה", "ועדת תכנון ופני הישוב" וועדות חברתיות/מקצועיות נוספות. הריבון הוא מוסד "אסיפת החברים" בה רשאים להשתתף כל החברים ובה מובאות לדיון החלטות מהותיות ועקרוניות אשר רובן עוברות להצבעה בקלפי.  בקהילה שלנו הקטנה והאינטימית הצמאה לחברים חדשים יש הרבה מקום לפעילות ישירה ולא פורמאלית על פי נטיות החבר, כישוריו ומידת נכונותו לשתף ולהשתתף.