דף הבית מפת הקיבוץ צור קשר
מד גשם וטמפרטורה
מאוצר הארכיון שלנו
פריטים שמצאנו בארכיון
לאירועי תרבות וקהילה
כרטיסים לאירועי המועצה
חדש באתר
צמיחה דמוגרפיתכאן בונים
עדכון 28.8.16

פרויקט הבניה והקליטה, שנראה כעומד במקומו ולא זז, דווקא מתקדם. אמנם רצינו שיתקדם מהר יותר, אבל לא הכל בידנו.

מצב הדברים נכון לימים אלה הוא שקיבלנו את היתרי הבניה לתשתיות. כלומר, ניתן להתחיל בביצוע התשתיות לבתים. לא יהיה מוגזם להגיד שעברנו דרך חתחתים ומכשולים מול המועצה שלנו ובכל פעם שנראה היה שסיימנו את רשימת הדרישות, צצו להן דרישות חדשות (עוד יועצים, עוד בדיקות, עוד מדידות...), אבל...זה נגמר, בינתיים.

 המינהלת נמצאת כרגע בהתלבטות האם להתחיל בפועל את הבניה עם היתרי התשתיות בלבד, או להמתין לקבל את ההיתרים לבתים ורק אז להתחיל בבניה. כפי שזה נראה, נמתין עד לקבלת היתרי הבניה בעיקר בגלל מגבלת הזמן שמעמיד הבנק המלווה. הסבר קצר יהיה בהמשך.

ההיתרים לבתים נמצאים בהכנה על ידי האדריכל המתכנן. הוא אמור לשלב את תוכניות הבתים בתוכנית התשתיות שכבר אושרה. זהו שלב שאמור להיות טכני בלבד ולכן אנחנו לא צופים בעיות מצד הועדה המקומית במועצה. אבל מי יודע...

אם הדברים יתקדמו באופן המצופה, האדריכל יסיים השבוע את הכנת התוכניות להגשה. מייד עם קבלתן נגיש אותן לאישור הועדה במועצה. יתכן שנוכל, בעוד כשבועיים, לקבל גם את ההיתרים לבתים.

בינתיים, על מנת להתארגן לביצוע, מועבר חלק מהכסף לבניה לחשבון הנאמנות שפתחנו לצורך זה.

הקבלן המבצע שאיתו חתמנו על הסכם בניה הוא "ואלי טלקום". החברה מפעילה מספר קבלני משנה בהתאם לאופי העבודה, כמקובל בענף זה – תשתיות, שלד, גמרים וכו‘.

הבנק המלווה לפרויקט זה הוא בנק לאומי שהעמיד את מסגרת המימון. נכון לעכשיו התחייבות הבנק למסגרת היא לחודשיים בלבד, עד סוף אוקטובר. לאחר מכן, אם לא יתקבלו היתרים לבתים, יתכן ונצטרך להיכנס למו"מ מחודש עם הבנק. זו הסיבה שבגללה, נמתין עם תחילת הבניה.

חשוב לציין שברגע שיתקבלו ההיתרים לבתים, ניכנס באופן מיידי לעבודה בשני האתרים העיקריים. זה שמול חדר האוכל והאורווה. בעוד שמתחם האורווה הוא מרוחק וכמעט לא יפריע לחיי השיגרה, הרי שהבניה במתחמים שמול חדר האוכל יהוו שיבוש משמעותי של חיי השגרה במרכז הקיבוץ.

למרות שהמתחם אמור להיות מגודר וסגור למי שאיננו עובד בו, עדיין הפעילות סביבו תייצר אי נוחות רבה ע"י תנועת משאיות ומכונות, לכלוך, אבק ושיבושי תנועה ומעבר.

בנוסף, נקודות המגע וההשקה של מתחמי הבניה עם מגרשים של חברים, סלילת דרכים חדשות בהתאם לתוכנית ולתב"ע, ידרשו מחברים שבנקודות אלה להתאים את קו המגרש ואולי לפנות ציוד, מחסנים וכו‘. עם תחילת העבודות כל החברים שנושא זה רלוונטי לגביהם יקבלו הודעות ממינהלת הבניה וועדת תכנון. מומלץ בחום להתעניין ולהסתכל על התשריטים שנפתלי הכין ותלה על לוח המודעות בחדר האוכל לצורך יידוע ושיתוף הציבור בהתארגנות.

במקביל להתארגנות לבניה, ועדת קליטה מפעילה גם תהליך של קליטה חברתית. מפגשים ואירועים שמשתתפים בהם כל חברי הקיבוץ והנקלטים. בימים אלו כשכל המאמצים מופעלים לקידום הבניה והמשאבים האישיים והמשפחתיים מכוונים לתכנון הבית והתארגנות, הקליטה החברתית נמצאת על "אש קטנה". המשפחות מוזמנות, ובד"כ גם מגיעות לכל אירועי התרבות (ותודה לצוות לפיתוח קהילתי) שמתקיימים בקיבוץ. בקרוב, יימשכו הפעילויות היזומות בתחום זה.

רועי רוזנברג